เปลี่ยนชื่อ Rename ภาพคราวละมาก ๆ ด้วยโปรแกรม ACDsee

เคยนำเสนอความสมารถในการใช้งานโปรแกรม ACDsee มาแล้วโดยใช้สำหรับการย่อไฟล์รูปภาพ (resize image) คราวละมาก ๆ มาแล้ว วันนี้มาลองใช้โปรแกรม ACDsee ซึ่งเป็น Photo editor ยอดนิยมอีกตัวในการใช้เปลี่ยนชื่อภาพ (Image rename) คราวละหลาย ๆ ภาพเพียงไม่กี่คลิ๊ก  คุณก็จะได้ชื่อไฟล์รูปภาพใหม่ในแบบที่คุณต้องการ  

ขั้นตอนในการเปลี่ยนชื่อ Rename รูปภาพคราวละมาก ๆ ในครั้งเดียวมีดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมไฟล์รุปภาพที่ต้องการเปลียนชื่อ (Rename) ควรจัดเตรียมไว้ใน Folder เดีียวกันนะคะ

ขั้นตอนที่ 2 เปิดโปรแกรมที่จะเป็นพระเอกในการเปลี่ยนชื่อไฟล์เหล่านี้  นั่นคือโปรแกรม ACDsee แล้วคลิ๊กไปที่ Folder เก็บไฟล์ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ จากขั้นตอนที่ 1 ค่ะ

Acdsee software

                                         รูปที่  1 หน้าต่างแสดงการเลือกรูปภาพที่ต้องการเปลียนชื่อ

ขั้นตอนที่ 3  ไปที่เมนู Edit> Select All  หรือกด Ctrl+A  ดังภาพที่ 1 เพื่อทำการเลือกรูปภาพทั้งหมดที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ (Rename) หลังจากเลือก Select all จะพบว่าไฟล์รุปภาพที่ถูกเลือกจะเปลียนสีพื้นหลัง ( Background) เป็นสีส้มดังรูปที่ 2

photo rename

                          รูปที่ 2 เลือกคำสั่ง Batch rename ในโปรแกรม ACDsee เพื่อทำการเปลีียนชื่อ

ขั้นตอนที่ 4 ไปที่เมนู Tools > Batch Rename ดังรูปที่ 2

เปลียนชื่อคราวละมาก ๆ

                                        รูปที่ 3 หน้าต่างแสดงการตั้งค่าชื่อของรูปภาพ

ขั้นตอนที่ 5 ตั้งค่าการเปลี่ยนชื่อรูปภาพ  โดย มีรายละเอียดดังนี้

Use Template to rename file

use numbers to replace #’s  หมายถึงให้แทนที่เครื่องหมาย #’s ด้วยตัวเลขลำดับที่ด้วยการเรียงลำดับตามที่กำหนด

use number to replace #’s หมายถึงให้แทนที่เครื่องหมาย #’s ด้วยตัวอักษรเรียงตามลำดับที่กำหนด

start at : กำหนดตัวเลขหรือตัวอักษรในการเริ่มต้นเรียงลำดับ

Template : เป็นรูปแบบของการเปลี่ยนชื่อ (Rename)

จากภาพ travel# หมายความว่าให้ขึ้นต้นชื่อภาพด้วย travel แล้วตามด้วย จำนวนตัวเลขแบบเรียงลำดับ โดยเริ่มต้นที่หมายเลข 27

กรอบ Preview  โปรแกรมแสดงผล การเปลียนชื่อ  โดยให้เราเห็นชื่อของรูปภาพจากเดิมที่เราต้องการเปลียน และรูปภาพที่เราเปลี่ยนชื่อแล้วเรียบร้อย

หากว่าตั้งค่าการเปลียนชื่อเป็นที่พอใจแล้ว คลิ๊ก Start Rename เป็นอันสิ้นสุดกระบวนการ  การเปลี่ยนชื่อรูปภาพด้วยโปรแกรม ACDsee เรียบร้อยค่ะ Smile

Previous
Next Post »