การเปลียนภาษาในเมนูหลักของโปรแกรม Microsoft office 2007

 


download lanaguge pack ใน office
 

               รูปที่ 1 หน้าต่างดาวน์โหลด Language interface 

 

ก่อนการตั้งค่า ควรดาวน์โหลด    Langauge  Interface  มาติดตั้งก่อนนะคะ ไม่เช่นนั้น จะทำการติดตั้งไม่ได้ค่ะ 

 

 ตั้งค่าภาษาไทยในโปรแกรม Microsoft office 

     รุปที่ 2 แสดงการตั้งค่าภาษาในเมนู ของโปรแกรม Microsoft office 2007

1. คลิกที่ปุ่ม Start > All Programs > Microsoft Office > Microsoft Office Tools(เครื่องมือ Microsoft office) > Microsoft Office 2007 Language Settings   (Microsoft office การตั้งค่าภาษา ) ดังรูปที่ 2 ค่ะ

เปลี่ยนเมนูไทยใน office 2007

   รูปที่ 3 หน้าต่าง Microsoft office language settings 2007

2. จะปรากฏหน้าต่าง Microsoft office language settings 2007 ขึ้น ให้คลิ๊กแท็บ Display Language ที่สำคัญจะเห็นแท็บนี้ได้ก็ต่อเมื่อได้ติดตั้ง Language Pack ภาษานั้นๆ แล้วนะคะ 
3. เลือกภาษาที่ต้องการใช้งานสำหรับเมนู คลิ๊กที่ Display Microsoft Office menus and dialog boxes in  แล้วคลิ๊กเลือกภาษาไทย
4. เลือกภาษาไทย หรือภาษาที่เพื่อน ๆ ที่ต้องการใช้งานสำหรับช่วยเหลือจาก Display Help in

5. คลิ๊ก OK หลังการติดตั้ง Restart คอมพิวเตอร์ใหม่อีกรอบ แล้วเข้าใช้งานโปรแกรม Microsoft office ก็จะสามารถใช้งานเมนุในภาษาไทยที่ต้องการได้แล้วค่ะ

Previous
Next Post »