การสร้าง Web Banner ด้วยโปรแกรม Photoscape

โปรแกรม Photoscape เป็นโปรแกรมประเภท Photoeditor ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก  นอกจากเป็นฟรีแวร์  ความสามารถที่หลากหลาย  หลายฟังก์ชั่น ทำให้ใช้ผู้สามารถประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นได้ดี  พอ ๆ กับโปรแกรมค่ายใหญ่อย่างเช่น Photoshop เลยทีเดียว  วันนี้เก็บความสามารถในการแต่งรูป มาสร้างเป็น Banner หรือป้ายโฆษณา เพื่อนำมาแปะติดบนเวบไซต์หรือเวบบล็อก  เป็นการโฆษณาสินค้าหรือประชาสัมพันธ์   ป้ายโฆษณาที่ดี ควรจะ  เรียกความสนใจได้ทันทีที่มองเห็น นำเสนอตรงจุด เข้าใจง่าย โหลดเร็ว

สร้าง banner ให้ blogger

 

                       รูปที่ 1 หน้าต่างแสดงการเริ่มเปิดโปรแกรม Photoscape สำหรับใช้งาน

ขั้นตอนในการสร้างภาพสำหรับทำป้ายโฆษณาจากโปรแกรมฟรีแวร์ Photoscape

1.  เปิดโปรแกรมโฟโต้สเคปขึ้นมา คลิ๊กที่เมนูจัดหน้า ดังรูปที่ 1

สร้าง banner  gif ให้ blogger

 

                                          รูปที่ 2  หน้าต่างจัดหน้าโปรแกรมโฟโต้สเคป

2. ที่เมนูแก้ไขของหน้าต่าง จัดหน้า  ดังรูปที่ 2

สร้าง banner ให้ blogger

                                                                                                                                                                                รูปที่ 3 กำหนดขนาดป้ายโฆษณาจากหน้าต่างแก้ไขใน โฟโต้สเคป

3. กำหนดขนาดให้กับป้ายโฆษณาโดยคลิ๊กที่ ย่อ/ขยาย 

4. ปรับเปลี่ยนขนาดของป้ายโฆษณาตามความต้องการ   ซุึ่งขนาดของป้ายโฆษณาขึ้นอยู่กับความต้องการของเรา เช่น  120*120 ,250*250 เป็นต้น ฯลฯ  ไม่มีขนาดที่กำหนดตายตัว

สร้างพื้นหลังให้กับ banner

                                                                                                                                                                              รูปที่ 4  สร้างพื้นหลังให้กับรุปภาพ

5. สร้างพื้นหลังให้กับ Banner โดยคลิ๊กที่ เมนูเพิ่มวัตถุ > กรอบสี่เหลี่ยม

6.  คลิ๊กที่ Icon สี่เหลี่ยม  โดยอาจกำหนดเส้นขอบ หรือสีเพิ่มลงในกรอบของป้ายโฆษณาได้เลย 

7. จากวัตถุสี่เหลี่ยมนั้น วาดทับขนาดของ Banner เพิ่อสร้างเป็นพื้นหลังให้กับ Banner ดังรูปที่ 4

8. คลิ๊กที่เมนูรวมภาพและวัตถุ  เพิ่อรวมทั้งวัถตุและพื้นหลังของ Banner เข้าด้วยกัน

9 .คลิ๊ก รวมภาพและวัตถุ ในบริเวณที่เลือก

10. คลิีกตกลงเพื่อรวมวัถตุกับภาพไว้ด้วยกัน

 

เพิ่มภาพใน banner

                                                                                                                                                                                      รุปที่   5  เพิ่มวัถตุคือรูปภาพลงบนพื้นหลังเพื่อใช้สร้างป้ายโฆษณา

11. เพิ่มรูปภาพในป้ายโฆษณา ด้วยการคลิ๊กที่เมนูหน้าหลัก ICON รุปภาพ

12. เลือกภาพที่ต้องการนำมาสร้าง Banner

13. คลิ๊ก Open ต่อจากนั้นรูปภาพจะปรากฏอยู่บน พื้นหลัง ที่เราสร้างจากขั้นตอนที่ 3  ให้จัดวางรูปตามความต้องการ

 

gif ด้วย Photoscape

                                                                                                                                                                            รุปที่ 6  เพิ่มข้อความให้กับป้ายโฆษณา

14.  เพิ่มข้อความลงในป้ายโฆษณา ด้วยการคลิ๊กที่รูป Icon  ตัว T เพื่อเพิ่มข้อความ

15   พิมพ์ข้อความที่ต้องการสื่อผ่านป้ายโฆษณาลงไป 

16  หลังเพิ่มข้อความได้แล้ว คลิ๊กตกลง

17 ปรับแต่งข้อความใน Banner ให้ดูพอเหมาะขนาดของ Banner และรูปภาพ

บันทึก Banner

 

                                                                                                                                                                        รูปที่ 7   กำหนดแหล่งที่  save ป้าย Banner ไว้ใช้งาน

18. เลือก Save ป้ายโฆษณาที่สร้างเสร็จแล้ว

19. เลือกแหล่งที่เก็บไฟล์ Banner ที่สร้างขึ้นคลิ๊ก บันทึก

แค่นี้ก็จะได้ Web  banner แบบง่าย ๆ ด้วยฟรีแวร์โฟโต้สเคป  แล้วค่ะ

สร้างภาพเคลื่อนไหว

 

                                          รูปที่ 8  การนำป้ายโฆษณามาวางต่อเนื่องเป็นภาพเคลื่อนไหว

แต่ถ้าหากใครอยากสร้างเป็น Web banner โดยเป็นภาพเคลื่อนไหว   เราก็สามารถสร้าง  โดยให้สร้าง  banner ที่แตกต่างกัน  ขึ้นมาสัก 3-4 รูป  แล้วนำมาวางเรียงเป็นสไลด์ใน Photoscape โดยภาพที่นำมาวางเรียงกัน ควรบอกถึงอิริยาบทที่ต่อเนื่อง  หากสร้างป้ายโฆษณาที่ต่อเนื่องแล้ว  นำมาวางต่อกัน ในเมนู สร้างภาพเคลื่อนไหว  โดยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากบทความ    ภาพเคลื่อนไหว Gif ด้วย Freeware Photoscape

Previous
Next Post »