แปลงไฟล์ Powerpoint เป็น Flash ด้วยโปรแกรม Wondershare ppt2Flash

 

คิดได้คิดดี  อยากลองแปลงไฟล์ Powerpoint ที่สร้างไว้เป็นไฟล์ แฟลช ขึ้นอวดบนเวบบล็อกของตน  กะว่าเป็นการเพิ่มสีสัน ขึ้นสักนิด จึงได้ทดลองใช้หลากหลายวิธี  นี่คืออีกวิธีหนึ่งในการแปลงไฟล์จาก ไฟล์งานนำเสนอ แบบพาวเวอร์พอยท์ (powerpoint ) เป็นไฟล์งาน Flash เพื่อนำเสนอแบบออนไลน์  โดยใช้โปรแกรมแปลงไฟล์ Wondershare ppt2flash โปรแกรมนี้ไม่ใช่ฟรีแวร์ค่ะ  แต่รับรองว่า  จากเวบแชร์ไฟล์ค่ะ แปีบ ๆ ก็ได้ฉบับเต็มมาใช้แล้ว  เพราะโปรแกรมนี้ได้รับความนิยมจากคนทั่วไปรวมทั้งชาวไทยพอสมควร

วิธีการในการแปลงไฟล์ powerpoint เป็น  Flash  มีขั้นตอนหลัก ๆ ในการแปลงไฟล์ แค่ 3 ขั้นตอนเท่านั้นค่ะ

image

                                  รุปที่ 1 แสดงหน้าต่างการ นำเข้าของไฟล์งานนำเสนอใน Powerpoint

1. หลังการติดตั้งโปรแกรม Wondershare ppt2flash เรียบร้อย ให้เปิดโปรแกรม Powerpoint  ขึ้นมา แล้วให้ นำเข้า ( import) ไฟล์งานนำเสนอ ที่ต้องการแปลงเป็นไฟล์ flash

image

                                   รุปที่ 2 เมนูการปรับแต่ง ไฟล์งานนำเสนอจากโปรแกรม ppt2Flash

2. ปรับแต่งการแสดงผลให้กับไฟล์งานนำเสนอ โดยอาจเพิ่ม Effect ให้กับไฟล์งานนำเสนอเหล่านั้น ที่เมนู PPT2Flash Professional จะมีเมนูย่อยให้ปรับแต่ง  โดยอาจเพิ่ม ไฟล์แฟลช  เพิ่มคำถาม เพิ่มเสียง หรือการบันทึกเสียง

image

                                 รูปที่ 3 เมนุการ Publish ไฟล์งานนำเสนอ

3. หลังปรับแต่งค่าจนได้ตามต้องการ คลิ๊ก Publsih เพื่อทำการแปลงไฟล์ powerpoint  เป็น flash

image

                            รูปที่ 4 การตั้งค่าการ แปลงไฟล์ Powerpoint ก่อนแปลงเป็น Flash

ต่อจากนั้นจะปรากฏหน้าต่างให้ตั้งค่า output โดยเลือกเป็น puplish แบบ swf/web

Title : ชื่อของไฟล์งาน Flash

Location : หลังการแปลงไฟล์เสร็จ ไฟล์งานจะเก็บไว้ที่โฟลเดอร์นี้

เราสามารถเลือกการแปลงไฟล์ได้ทั้งหมด หรือเลือกเฉพาะช่วงใดช่วงหนึ่งได้จาก  slide range

จากรูปตัวอย่างดิฉันเลือก all slide คือเลือกแปลงไฟล์ทั้งหมด

Previous
Next Post »