ตั้งค่า Quiz properties ใน Wondershare quiz creator

หลังจากสร้างแบบทดสอบแบบ Multiple choice ได้ตามจำนวนที่ต้องการแล้ว   ในแบบทดสอบมักจะต้องมีคำสั่ง มีคะแนน  มีเงื่อนไขในการทำแบบทดสอบ   เรามาสร้างเงื่อนไข ในแบบทดสอบด้วยโปรแกรม Wondershare quiz creator กันก่อนที่จะนำไปใช้ค่ะ

ตั้งค่าเงือนไขให้แบบทดสอบแบบ Interactive multiple choice

                              รูปที่ 1 เมนุ  quiz properties สำหรบตั้งค่าให้แบบทดสอบ

1 คลิ๊กที่เมนุ Quiz properties เพื่อสร้างเงื่อนใขให้แบบทดสอบ

quiz information ข้อมูลเบื้องต้นของ quiz

                                  รููปที่ 2  quiz information ข้อมูลเบื้องต้นของแบบทดสอบ
2.  ที่เมนุ Quiz Information   ให้เพิ่มข้อมูลให้กับแบบทดสอบ
        
     Information   
                    Quiz  title :  หัวข้อแบบทดสอบ
                    Author :  ชื่อผู้สร้างแบบทดสอบ
             
     Introduction 
                   Display  introduction page  quiz image : แสดง/ไม่แสดง รูปภาพในหน้าคำแนะนำในการทำแบบทดสอบ
                  Introduction :  ข้อความคำแนะนำก่อนทำแบบทดสอบ

quiz settings ตั้งค่าคำถามในแบบทดสอบ

                                    รุปที่ 3  quiz settings ตั้งค่าคำถามในแบบทดสอบ
3 เมนู Quiz settings 
                      Passing Rate : เลือกเปอร์เซ็นต์ ที่กำหนดให้สอบผ่าน
                      Time Limit : หากต้องการกำหนดเวลาในการทำแบบทดสอบ
                      Randomization : สุ่มการแสดงข้อสอบ
                     Answer Subimssion 
                        :   submit one question at a time : ให้ตอบคำถามได้ทีละคำถาม
                        :   Submit all at one : ตอบคำถามได้พร้อมกันทั้งหมดในครั้งเดียว
                        :    Show corret answer  after submission : แสดงคำตอบที่ถูกหลังคลิ๊กตอบคำถามทันที
                        :  Allow user review question and answer :   อนุญาติให้ผู้ทำแบบทดสอบเปิดดุูคำถามและคำตอบ
                        :  One user is only allowed to take the quiz once : อนุญาติให้ผู้ทำแบบทดสอบ ทำแบบทดสอบได้ครั้งเดียว

quiz properties ตั้งค่าต่าง ๆให้กับคำถามในแบบทดสอบ
                
                         รุปที่ 4  quiz properties ตั้งค่าต่าง ๆให้กับคำถามในแบบทดสอบ     
4, Question  setting
     
                         Question properties : ตั้งค่าคะแนน และความยากง่ายให้กับแบบทดสอบ
                         Font  properties  : ตั้งค่าฟอนท์ใหกับคำถาม
                         Feed back  : ข้อความตอบหลังจากคลิ๊กคำตอบไปแล้ว  หากผิดก็อาจจะแสดงเป็น Incorrect หรือไม่ถุกต้องค่ะ  หรืออาจจะเพิ่มรูปภาพในข้อความ Feedback เหล่านี้ได้quiz result การแสดงผลหลังทำแบบทดสอบเสร็จสิ้น

                                  รูปที่ 5   quiz result การแสดงผลหลังทำแบบทดสอบเสร็จสิ้น
5.  Quiz Result หลังจากทำแบบทดสอบทั้งชุดเสร็จหมดแล้ว 
                  Feedback  : แสดงผลการทำแบบทดสอบ
                  Quiz statistics แสดงผลการตอบคำถาม
                   Finish button :  ปุ่มแสดงว่าทำแบบทดสอบเสร็จสิ้นแล้ว  อาจเพิ่ม url เพื่อทำแบบทดสอบในหน้าถัดไป  หากนำแบบทดสอบนี้ขึ้นแสดงแบบออนไลน์

Access control ตั้งค่าการเข้าใช้งาน
                     
   
                      รูปที่ 6    Access control ตั้งค่าการเข้าใช้งาน

6.  Access Control เมนุนี้ไว้กำหนดในกรณีที่ตั้งค่า password ไว้สำหรับเข้าใช้งาน

        image


                 รุปที่ 7 การแสดงผลของแบบทดสอบแบบ Interactive แบบ Multiple choice

7 .เอาหล่ะค่ะ คลิ๊ก Publish หลังจากตั้งค่า ลองทำแบบทดสอบดูก่อน หากยังไม่ถุกใจก็กลับมาตั้งค่าใหม่อีกครั้ง
ขั้นตอนถัดไป ปรับแต่ง Quiz Template ใน Wondershare quiz creator  ทีเราเลือกใช้ค่ะ  template ที่ให้เป็นภาษาอังกฤษ และอาจยังสีสันไม่เป็นที่ชอบใจ  มาลองปรับเปลี่ยนในขั้นตอนถัดไปค่ะ
Previous
Next Post »