วิเคราะห์คะแนนสอบด้วย Microsoft Excel 2010

ช่วงนี้ต้องทำการวิเคราะห์ค่าคะแนนเพื่อสรุปผลการเรียน โปรแกรมที่ใช้สำหรับวิเคราะห์มักใช้โปรแกรม Microsoft Excel ช่วยงานนี้โดยเฉพาะ  วันนี้เก็บเอาสูตรและวิธีง่าย ๆ สำหรับวิเคราะห์คะแนนสอบของนักเรียน มาร่วมแชร์ค่ะ  สำหรับโปรแกรม Microsoft Excel ที่ใช้ จะใช้ รุ่น Microsoft Excel 2010 สามารถปรับใช้ร่วมกับ Microsoft excel 2007 ได้ค่ะ
วิเคราะห์ค่าคะแนนสอบตัวแรก  เป็นการใช้สูตร ผลรวม สูตรคำนวณโดยใช้ Microsfot excel 2010สำหรับรวมคะแนนสอบทั้งหมด
การหาค่าผลรวมของคะแนนสอบทั้งหมดโดยใช้ Microsoft Excel 2010 มีวิธีการง่าย ๆดังนี้
image
                                                       รูปที่ 1 หาผลรวมของคะแนนสอบ
1 หลังจากเพิ่มค่าคะแนนในเซลล์ของ Excel แล้ว ที่เมนูหน้าแรก เลื่อนเคอร์เซอร์มาไว้ที่ เซลล์ที่ต้องการให้เป็นค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด  คลิ๊กที่สัญญลักษณ์ สูตรคำนวณโดยใช้ Microsfot excel 2010 เลื่อกผลรวม ดังรูปที่ 1
image
                                              รูปที่ 2 เลื่อกเซลล์ที่ต้องการหาคะแนนรวม
2.ใช้เมาส์ลากช่วงของคะแนนที่ต้องการให้เป็นผลรวม จะสังเกตเห็นเคอร์เซอร์กระพริบ ๆ ให้เลือกช่วงที่ต้องการนำค่าคะแนนมาคำนวณเป็นผลรวม โดยจะปรากฏสูตร ในช่องฟังก์ชั่นสูตร ว่า SUM(C49:C60) นั่นหมายความว่า จะรวมคะแนนทั้งแต่เซลล์ที่ C49 ถึง C60  กด Enter หนึ่งครั้งก็จะได้คะแนนรวมทั้งหมดจากสุตร SUM(คะแนนรวม) แบบง่าย ๆ โดยไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลยแล้วค่ะ
image
                        รูปที่ 3 ผลการหาค่าคะแนนรวมโดยใช้ Microsoft Excel 2010
การวิเคราะห์คะแนนสอบอย่างที่ 2 ขอนำเสนอการหาค่าเฉลี่ยค่ะ
การคำนวณหาค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบด้วย Microsoft Excel  2010  มีวิธีการดังนี้
image
1. หลังจากกรอกข้อมูลคะแนนสอบเสร็จแล้ว  ที่เมนูหน้าแรก >นำเคอร์เซอร์มาวางในเซลล์ที่ต้องการหาค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบ   
2. คลิ๊กที่ไอคอน  สูตรคำนวณโดยใช้ Microsfot excel 2010 เลื่อนมาคลิ๊กที่ค่าเฉลี่ย
image
3. คลิ๊กเลือกช่วงของคะแนนที่ต้องการนำมาคำนวณหาค่าเฉลี่ย โดยลากเคอร์เซอร์ที่กระพริบ ลากเลือกในช่วงที่ต้องการ  สังเกตที่แถบด้านบน ฟังก์ชั่นสูตร จะแสดงค่าว่า AVERAGE (C48:C59) นั่นหมายความว่าหาค่าคะแนนจากช่วงของเซลล์ที่ C48 ถึงเซลล์ C59
4. กด Enter หนึ่งครั้ง แค่นี้ก็จะได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบในช่วงที่ต้องการแบบง่าย ๆ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel แล้วค่ะ
การวิเคราะห์คะแนนสอบด้วย Microsoft excel 2010  สูตรที่ 3 ขอนำเสนอวิธีการหาคะแนนที่มากที่สุด  บางคนบอกว่าไม่เห็นจะยากดูปั๊บก็รู้ปุ๊บ  ขอบอกว่าเป็นประโยชน์มาก ๆ สำหรับนักเรียนที่มีจำนวนมากค่ะ ยิ้ม
การหาค่าคะแนนที่มากที่สุด โดยใช้ Microsoft Excel 2010 มีวิธีการง่าย ๆดังนี้
image
1. หลังจากกรอกข้อมูลคะแนนสอบเสร็จแล้ว ที่เมนูหน้าแรก >นำเคอร์เซอร์มาวางในเซลล์ที่ต้องการหาค่าคะแนนที่มากที่สุด
2. คลิ๊กที่ไอคอน สูตรคำนวณโดยใช้ Microsfot excel 2010 เลื่อนมาคลิ๊กที่ค่ามากที่สุด
image
3. คลิ๊กเลือกช่วงของคะแนนที่ต้องการนำมาคำนวณหาคะแนนที่มากที่สุด   โดยลากเคอร์เซอร์ที่กระพริบ ลากเลือกในช่วงที่ต้องการ สังเกตที่แถบด้านบน ฟังก์ชั่นสูตร จะแสดงค่าว่า Max(C49:C60) นั่นหมายความว่าหาคะแนนที่มากทีสุดในช่วงคะแนน จากช่วงของเซลล์ที่ C49 ถึงเซลล์ C60
4. กด Enter หนึ่งครั้ง แค่นี้ก็จะได้ค่าของคะแนนที่มากที่สุด ในช่วงคะแนนดังกล่าว แบบง่าย ๆ ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 2010 แล้วจ้า
image
การวิเคราะห์คะแนนสอบ แบบท้ายสุดที่จะนำเสนอ ก็คือการหาคะแนนสอบที่น้อยที่สุด
การหาค่าคะแนนที่น้อยที่สุด โดยใช้ Microsoft Excel 2010 มีวิธีการง่าย ๆดังนี้

1. หลังจากกรอกข้อมูลคะแนนสอบเสร็จแล้ว ที่เมนูหน้าแรก >นำเคอร์เซอร์มาวางในเซลล์ที่ต้องการหาค่าคะแนนที่น้อยที่สุด เช่นเดียวกันกับวิธีการหาค่าอื่น ๆ

2. คลิ๊กที่ไอคอน สูตรคำนวณโดยใช้ Microsfot excel 2010 เลื่อนมาคลิ๊กที่ค่าน้อยที่สุด
image
3. คลิ๊กเลือกช่วงของคะแนนที่ต้องการนำมาคำนวณหาคะแนนที่น้อยที่สุด โดยลากเคอร์เซอร์ที่กระพริบ ลากเลือกในช่วงที่ต้องการ สังเกตที่แถบด้านบน ฟังก์ชั่นสูตร จะแสดงค่าว่า Min(C49:C60) นั่นหมายความว่าหาค่าคะแนนที่น้อยที่สุดจากช่วงของเซลล์ที่ C49 ถึงเซลล์ C60
4. กด Enter หนึ่งครั้ง แค่นี้ก็จะได้ค่าคะแนนที่น้อยที่สุดของคะแนนสอบในช่วงที่ต้องการแบบง่าย ๆ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel แล้วค่ะ
image

เทคโนโลยีช่วยให้การทำงานสะดวกสะบายขึ้น  ขึ้นอยู่กับการปรับและนำไปใช้ค่ะ ขยิบตา
Previous
Next Post »