ปรับแต่ง Quiz Template ใน Wondershare quiz creator

หลังจากได้ข้อสอบ Interactive แบบ Multiple choice    เพิ่มเงื่อนไขในแบบทดสอบ ขั้นตอนถัดมา คือการแต่ง Template ที่ใช้ในการแสดงผลแบบทดสอบค่ะ  ตั้งค่าการแสดงผลแบบทดสอบ Multiple choice

                                            รุปที่ 1 เมนู Player Templeate

1. คลิ๊กที่เมนู Player Template ในโปรแกรม Wondershare quiz creator

 

เปลียน Template ให้กับแบบทดสอบ

 

                                         รุูปที่ 2 เลือกเปลี่ยน Template ให้กับแบบทดสอบ

2. ลองปรับเปลี่ยน Template ทีมีในเมนู Theme

 

ปรับแต่งสีให้กับ Template

                                             รุปที่ 3 ปรับแต่งสีให้กับ Template

3. ปรับแต่งสีให้กับ Template ที่เลือกเป็นแบบทดสอบ

 

Effects สำหรับเพิ่มเติมในแบบทดสอบ

                                                  รูปที่ 4 เมนู Effects สำหรับเพิ่มเติมในแบบทดสอบ

4. เพิ่ม Effect  เช่นเสียงขณะทำแบบทดสอบเป็นต้น

 

ปรับเปลี่ยนข้อความในแบบทดสอบ

         รุปที่ 5 เมนุ Text & Lable setting  สำหรับปรับแต่งข้อความอขงเมนุและไอคอนต่าง ๆ ตามต้องการ

5. ที่เมนู Text & Lable setting  น่าจะเป็นเมนูสำคัญสำหรับใครที่ทำแบบทดสอบเป็นภาษาไทย เพราะนั่นหมายถึง การแสดงผล ข้อความ  คำแนะนำ ในแบบทดสอบเป็นภาษาไทย  เราต้องมาปรับให้เป็นของเราเอง ที่ Custom  text ค่ะ  ปรับแต่งเสร็จแล้วคลิีก OK

 

แบบทดสอบแบบ Multiple choice

                                           รุปที่ 6  การแสดงผลของแบบทดสอบแบบ Multiple choice

6.คลิ๊ก       preview            เพื่อทำแบบทดสอบเป็นการตรวจสอบแบบทดสอบที่เราสร้างก่อนนำไปใช้งานอีกครั้งค่ะ

Previous
Next Post »