เอารูปภาพจาก Word และ Excel มาเก็บไว้เป็นไฟล์รูปภาพ

เคยนำเสนอการลบพื้นหลังของรูปภาพในโปรแกรม Microsoft word มาแล้ว  วันนี้ขอนำเทคนิคง่าย ๆ ในการเอารูปภาพที่แทรกในเนื้อหา Word หรือ ไฟล์ Excel เอาออกมาบันทึกเก็บไว้ในรูปแบบของไฟล์รูปภาพ เช่น jpg,png,bmp,gif กันดีกว่า เทคนิคนี้ง่าย จริง ๆ ค่ะ

image

                                                    รุปที่ 1 เลือกบันทึกเป็นในโปรแกรม word หรือ excel

1. เปิดไฟล์เอกสารประเภท word หรือ excel ที่ต้องการเอารูปภาพออกมาใช้  โดยไม่ต้องเลือกบันทึกทีละไฟล์ให้เมื่อย

2 เมื่อเปิดไฟล์เอกสารเสร็จแล้ว เลือก แฟ้ม > บันทึกเป็น ดังรูปที่ 1

เลือกบันทึกเป็น Wep Page (*htm;,*html)  เพื่อเอารุปออกจาก word

                                 รุปที่ 2  เลือกบันทึกเป็น  Wep Page (*htm;,*html)

3. เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการจัดเก็บรุปภาพ  จากไฟล์ word หรือ excle ที่ต้องการ  ต่อจากนั้น เลือกบันทึกเป็นชนิด  Wep Page (*htm;,*html)  ดังรูปที่ 2 ต่อจากนั้นตั้งชือ่แฟ้ม เลือก บันทึก

เปิดดูรุปภาพในโฟลเดอร์ที่กำหนด

                          รุปที่ 3 รูปภาพที่แยกออกจากเอกสาร word หรือ excel

 

เสร็จแล้วค่ะ  กลับไปเปิดดุโฟลเดอร์ที่ตัั้งค่าให้เก็บไฟล์ประเภท html ที่บันทึกไว้ในขันตอนที่ 3  จะพบไฟล์รูปภาพ จากเอกสาร word หรือ excel ที่เพื่อน ๆ นำมาแยกไฟล์รุปภาพ 

Previous
Next Post »