แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ คอมพิวเตอร์ แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ คอมพิวเตอร์ แสดงบทความทั้งหมด
การใช้คำสั่ง AutoFill ใน Excel

การใช้คำสั่ง AutoFill ใน Excel

  คำสั่ง Autofill ใน Excel เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการกรอกข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยช่วยในการสร้างลำดับข้อมูลหรือรูปแบบท...

การใช้งาน Vlookup ข้ามชีท

การใช้งาน Vlookup ข้ามชีท

  การใช้คำสั่ง VLOOKUP เป็นเรื่องสำคัญในการจัดการข้อมูลในแอปพลิเคชันสเปรดชีต เมื่อเราต้องการค้นหาข้อมูลในชีทต่างๆ และนำมาใช้งานร่วมกัน เช่นก...

การคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ในAppSheet

การคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ในAppSheet

 ในการคิดคำนวณคณิตศาสตร์ในรูปแบบเปอร์เซ็นต์ ในแอปพลิเคชั่น AppSheet สามารถทำการคำนวณได้  เพียงใช้ค่าดังต่อไปนี้   หาก 5 % ให้นำค่านั้น ๆ คูณ...