ปรับเนื้อที่ Hard Disk สำหรับการใช้งาน System Restore ใน Windows 7

เคยเขียนบทความในเรื่องของการตั้งค่า Restore point มาแล้ว   เพื่อใช้ในกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา  ทำงานผิดพลาดที่  ให้สามารถเรียกข้อมูลเดิมกลับมาใช้งานได้  แต่ทว่าการตั้งค่า System Restore (กู้คืนระบบ) ก็กินพื้นที่ ใน Hard Disk  ไปเช่นกัน  นั่นหมายถึงเป็นอีกสาเหตุที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เกิดอาการอืด อย่างน่าเบื่อหน่าย   ยิ่งถ้าหากเพื่อนท่านใด มีคอมพิวเตอร์ที่มีพื้นที่ว่างในดิสก์ จำกัดด้วยละก็ยิ่งยุ่งไปกันใหญ่  บางคนใช้วิธิ ปิด ระบบ System Restore เพื่อเพิ่มพื้นที่ Hard Disk ให้คอมพิวเตอร์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้รวดเร็วขึ้น  แต่ทว่ามันคือความเสี่ยง  หากคอมพิวเตอร์เกิดความผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้น  จะทำให้ไม่สามารถกู้ข้อมูลเก่า ๆ มาใช้งานได้เลย    เพื่อลดปัญหาดังกล่าว วันนี้เลยขอนำเสนอ  วิธีการในการปรับพื้นที่ Hard Disk สำหรับการใช้งานในระบบ System Restore ในระบบปฏิบัติการ Windows 7 สำหรับเพื่อนท่านใด ที่มีพื้นที่ใน Hard Disks จำกัด ให้พื้นที่ว่างใน Hard Disk เพิ่มขึ้นและ สามารถเรียกใช้งาน  System restore (กุ้คืนระบบ) ได้อีกด้วย

system restore

                                                 รูปที่ 1   หน้าต่าง My Computer

1 คลิ๊กขวาที่ My computer > properties ดังรูปที่ 1

system protection ใน win 7

                                            รูปที่ 2  หน้าต่าง system ใน windows 7

2. ที่หน้าต่าง Control panel >all control panel Items>system คลิ๊กเลือก System protection

ตั้งค่าให้สามารถสร้างจุดคืนค่าให้กับระบบได้ ใน win7

                                         รุปที่ 3  หน้าต่าง System properties

  3. ที่หน้าต่าง  system properties  ให้คลิ๊ก Configure ดังรูปที่ 3

ปรับพื้นที่ใน system restore

                                                                   รูปที่ 4 แสดงการปรับพื้นที่ใช้สำหรับระบบ System Restore

4. ที่หน้าต่าง System Protection for Windows for Windows (c) เลื่อนปรับพื้นที่สำหรับใช้งานใน ระบบ  System Restore ที่เมนู Max usage โดยเลื่อนปรับ ให้พื้นที่ใช้งานใน System restore ตามที่ต้องการ  หากต้องการเพิ่มเนื้อที่ว่างใน Hard Disk ก็ให้ลดพื้นที่ในการใช้งานในระบบ System Restore ให้เหลือน้อยหน่อย    หลังจากนั้นคลิ๊ก Apply >ok

เป็นอันเสร็จสิ้นการปรับพืนที่ในระบบ System Restore( กู้คืนระบบ) ในระบบปฏิบัติการ Windows 7 หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อน ๆ กับบ้างนะคะ ยิ้ม

Previous
Next Post »