การ rip เพลงจาก Audio CD ด้วย โปรแกรม JetAudio

เป็นงง เมื่อเปิดไฟล์เพลงจาก CD บางแผ่น เห็นชื่อเพลงเป็นสารพัด Track  แถมที่สำคัญ Copy จากแผ่นมาลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้เปิดดูไม่ได้เสียด้วยซิ  มัน…แปลก ๆ ค้นไปค้นมาถึงได้รู้ว่า หากต้องการนำไฟล์เพลงประเภท Audio cd เหล่านี้มาฟัง จำเป็นต้องทำการ rip (ดึง) มาไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา  จะใช้วิธีการ Copy เช่นเดิมไม่ได้แล้ว ( เป็นความรู้ใหม่จริง ๆ )

วันนี้เลยขอนำเสนอวิธีการ rip cd จากโปรแกรมที่ดิฉันนำมาใช้ในการทำ Karaoke แบบง่าย ๆ ซึ่งเป็นโปรแกรมเล่นไฟล์เสียงประเภทหนึ่งที่มีติดไว้ในเครื่องโดยตลอด มันคือโปรแกรม Jetaudio ค่ะ

ขั้นตอนในการ rip ไฟล์เพลงจากแผ่น Audio cd ด้วยโปรแกรม JetAudio มีดังนี้ค่ะ

rip cd ในไฟล์ cda

 

                                      รูปที่ 1  หน้าต่างแสดงโปรแกรม JetAudio

1. เปิดโปรแกรม JetAudio ขึ้นมา จากเมนูด้านบนสุด  คลิ๊กที่เมนู Rip CD  ดังรูปที่ 1

Untitled

                              รูปที่ 2  การตั้งค่าก่อนการ rip cd ด้วยโปรแกรม JetAudio

ต่อจากนั้นจะปรากฏหน้าต่างให้ตั้งค่า ก่อนการ rip แผ่น ซีดี  โดยมีการตั้งค่าดังนี้

2 source drive หมายถึง  drive ที่เก็บไฟล์เพลงทีเราต้องการ rip  นั้่นคือไฟล์ต้นฉบับ

3. Album title,Album artist ,Genre ค่าต่าง ๆ เกี่ยวกับเพลงที่ต้องการ rip จะเติมหรือไม่เติมก็ได้

4. Target File Naming เป็นชื่อของไฟล์หลังการแปลง ว่าต้องการให้แสดงชื่อไฟล์ในรูปแบบใด

5. Folder เป็นแหล่งเก็บไฟล์ที่แปลงเสร็จสิ้นแล้ว

6. Output format เป็นประเภทของไฟล์หลังจากการแปลงเสร็จ ให้เรากำหนดค่าได้ตามต้องการ แต่ในกรณีนี้ดิฉันต้องการนำมา burn ลงแผ่นซีดีก็เลยเลือกประเภท ไฟล์เสียงเป็น wav

7. Rip   continuous selected tracks as one file ใช้ในกรณีที่ต้องการแปลงไฟล์ที่เลือกทั้งหมดให้ต่อเนื่องเป็นไฟล์เดียวตลอด

8  เลือกไฟล์ที่ต้องการแปลง

 

rip cd ในไฟล์ cda ใน jetaudio

                              รุปที่ 3  เริ่มทำการ rip audio cd

9. หลังการตั้งค่าเสร็จสิ้นให้คลิ๊ก Start เพื่อเริ่มทำการ rip ไฟล์เพลงประเภท audio cd

 

image

                            รูปที่ 4  แสดงหน้าต่าง   Add to album

 

10. เมื่อครบ 100 เปอร์เซ้นต์  จะปรากฏหน้าต่าง add to album ดังรูปที่  4  ให้คลิ๊ก No ได้เลย

image                  

               รูปที่ 5 รูปแสดงไฟล์ที่ผ่านการ rip ด้วยโปรแกรม JetAudio ในโฟลเดอร์ที่ตั้งไว้

11. ลองมาเปิดดุผลงานจากการ rip cd ด้วยโปรแกรม jet audio ตามโฟลเดอร์ที่เราตั้งค่าใน Out put ไว้ตามข้อ   5 ก็จะปรากฏชื่อไฟล์เพลงที่นามสกุล .wav เรียบร้อยค่ะ

Previous
Next Post »