ตัดเสียงเพลง mp3,wav,wma ด้วย Eusing Free Mp3 Cutter

ผ่านไปเจอฟรีแวร์ที่ช่วยตัดไฟล์เสียงเพลง ประเภท mp3,wav,wma เพื่อตัดเอาเฉพาะท่อนที่เราต้องการ เช่น เอามาทำเป็นริงโทน หรือเพื่อการแสดงอื่น ๆ เป็นต้น   Freeware ที่ว่านี้คือ Eusing Free Mp3 Cutter  ถึงแม้ชื่อว่า Mp3 Cutter ไม่ได้หมายความว่าตัดได้เฉพาะ Mp3 แต่ตัดไฟลเสียงประเภท wav และ wma ได้ด้วยเช่นกัน   ด้วยการออกแบบรูปร่างหน้าตา การใช้งานที่ไม่ยากนัก  น่าทดลองเอามาใช้ วันนี้จึงขอนำเสนอวิธีการใช้งาน  ในการตัดไฟล์เสียงด้วย Eusing Free mp3 cutter ค่ะ

ฟรีแวร์ตัดไฟล์เสียง

1.เปิดโปรแกรม Eusing  Free Mp3 Cutter ขึ้นมา

 

mp3 cutter

2. ทำการคลิีก Open  Files เลือกไฟล์เพลงที่ต้องการนำมาตัด หลังจากนั้นคลิ๊ก Open

mp3 cutter

3. จะปรากฏแหล่งที่มาและชื่อเพลงที่ต้องการปรับแต่ง

        -   play คลิ๊กเพื่อให้เล่นเพลง

        -   Mark  start   คลิ๊กให้จุดนี้เป็นจุดเริ่มเล่นเพลง

        -  Mark  End  คลิีกให้จุดนี้เป็นจุดสิ้นสุด

       -   stop  หยุดเล่นเพลง

       -  Play  selection   ให้เลือกเล่นเฉพาะบริเวณที่เราเลือก  โดยเคอร์เซอร์ตรงปุ่มเล่นเพลง สามารถเลื่อนไปมา เพื่อเลือกบริเวณที่ต้องการตัดไว้ใช้งานได้

        -   Start  Cut  คลิีกเพื่อตัดเลือกเอาเฉพาะส่วนที่ต้องการใช้งาน

free ware cuter2

4.  เมื่อต้องการเลือกตัด  ให้คลิ๊กปุ่ม Play เพื่อเล่นแล้วคลิีก Mark  start เพื่อระบุจุดเริ่มต้นของเพลงที่ต้องการใช้งาน  และ คลิีก Mark  End เพื่อระบุจุดสิ้นสุด

5. ทดลองเล่นเพลงบริเวณที่เรากำหนดจุด Mark start และ Mark End ด้วยการคลิีกปุ่ม Play selection

6. หลังจากได้ส่วนที่ต้องการใช้งาน  คลิ๊ก Start  Cut

7. ต่อจากนั้นจะปรากฏหน้าต่างให้บันทึกชื่อไฟล์เสียงที่ตัดได้  เลือกบันทึก 

เป็นอันสิ้นสุดกระบวนการตัดไฟล์เพลงด้วยโปรแกรม  Eusing  Free Mp3  Cutter

อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ Eusing Free MP3 Cutter 1.1 Download - Freeware Files.com - Audio & Video Category

Previous
Next Post »