ย้ายเวบโปรด ที่ Bookmark ไว้จาก Firefox ไปยัง Google chrome

จากสถิติใน Google analytics ที่วิเคราะห์การเข้ามาชม blog ของตน พบว่า โดยส่วนมากเวบราวเซอร์ที่ใช้คือ Google chrome  ถัดมาคือ Internet Explorer และ Firefox  ตามลำดับ  เห็นกระแสของความนิยมใน Google chrome ที่เพิ่มขึ้น  วันนี้จึงขอนำเสนอวิธีการโอนย้ายเวบ bookmark ซึ่งก็คือเวบที่เราชื่นชอบและเก็บไว้  เพื่อสะดวกในการเข้าดูครั้งหลัง  โดยขอนำเสนอโอนย้ายจากเวบบราวเซอร์ Firefox ไปยัง Google chrome เผื่อว่าใครกำลังทดลองใช้ Google chrome หรือหลงรักที่จะใช้ Google chrome ไปเรียบร้อยแล้ว  สามารถโอนย้ายฐานข้อมูล เวบโปรดของตนจาก Firefox ไปยัง Google chrome ได้ โดยไม่เสียข้อมูลเดิม ๆ

ย้าย bookmark จาก firefox ไป chorme

                                                รุปที่ 1 แสดงหน้าต่างในเวบบราวเซอร์ Firefox

ขั้นตอนในการโอนย้ายเวบโปรด (Bookmark) จาก Firefox  ไปยัง Google chrome  มีขั้นตอนดังนี้

1. เปิดเวบบราวเซอร์ Firefox คลิ๊กที่เมนูหลัก Bookmarks ดังรูปที่ 1

จัดการ Move bookmark ไป chrome

                                           รูปที่ 2  แสดงหน้าต่าง Library ใน Firefox

2. ที่หน้าต่าง Library ใน Firefox คลิ๊กที่ Export Bookmarks to HTML..

export bookmark ไปยัง chrome

                                       รุปที่ 3 หน้าต่างแสดงการเลือกบันทึก Bookmark ที่จะส่งออก

3. สักครู่จะปรากฏหน้าต่างให้บันทึกข้อมูลของเวบบุคมาร์คทั้งหลาย เป็นไฟล์ประเภท Html ให้เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการจัดแล้ว แล้วคลิ๊ก Save

จัดการ bookmark ใน Google chorme

                                 รูปที่ 4  หน้าต่างแสดงเมนุใน Google Chrome

4. ปิดเวบบราวเซอร์ Firefox แล้วเปิดเวบ Google chrome คลิ๊กที่มุมซ้ายมือจะเจอรุปประแจอยู่ คลิ๊กแล้วเลือก Bookmarks>Bookmarks  manager

โอนย้าย bookmark เข้า Google chrome

                                 รุปที่ 5 แสดงการโอนย้าย bookmark มายัง Google chrome

5.ที่หน้าต่าง Bookmark manager ให้คลิ๊กที่ Organize >import bookmakrs from HtML file

เปิด bookmark ที่บันทึกเพื่อโอนย้าย                

                  รูปที่ 6  แสดงการเลือกไฟล์ bookmark ที่เก็บไว้ โอนย้ายเข้า Google chrome

6. จะปรากฏหน้าต่างให้เลือก ไฟล์ประเภท Html ที่เป็นข้อมูลของเวบ bookmarks ให้เลือกไฟล์ที่เราบันทึกไว้ตามขั้นตอนที่ 3 แล้วคลิ๊ก Open

โอนย้ายเวบโปรดเสร็จสิ้น

                รูปที่ 7 หน้าต่างแสดงผลการโอนย้าย Bookmark จาก Firefox มายัง Google chrome

7. รอสักครู ที่หน้าต่าง Bookmarks manager จะปรากฏโฟลเดอร์สีเหลือง มีข้อความว่า นำเข้าจาก Firefox คลิ๊กเข้าไปดุ  จะพบว่า มีข้อมูลของเวบ Bookmarks ที่เรา โอนมาจาก Firefox ปรากฏเรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์

นี่คือวิธีการโอนย้ายเวบ Bookmarks จากเวบบราวเซอร์ Firefox ไปยัง Google chrome หากใครเบื่อปัญหาการใช้งานเวบ bookmark ผ่านหน้าเวบบราวเซอร์ที่ หากมีการ Format เครื่องข้อมุลเวบโปรดก็จะหายไปหมด  หรือว่าเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่  ก้ไม่สามารถใช้ข้อมุลเวบโปรดจาก เมนู Bookmark ของเวบบราวเซอร์แล้วหละก้ ขอแนะนำ  extension ที่สามารถใช้ได้ทั้ง Firefox และ Google chrome ที่ชื่อ Last pass ในการเก็บข้อมุลเวบโปรดค่ะ ยิ้ม

Previous
Next Post »