การแตก zip ไฟล์ ด้วยโปรแกรม winrar

ไปดาวน์โหลดไฟล์ประเภท zip ไฟล์มา ( Type: winzip File) ก่อนใช้งานไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาได้ เราจำเป็นต้องแตกไฟล์ zip นีก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้ค่ะ...

การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านให้กับคอมพิวเตอร์ windows 7

  เพราะเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนที่ใช้งาน จำเป็นต้องวางไว้ประจำที่กับห้องทำงาน  ซึ่งบางครั้งอาจจะมีบางคนเข้ามาแอบใช้งาน    ถึงแม้จะไม่ได้มีคลิป...

บันทึกไฟล์ผ่าน Google chrome ไปยัง Cloud services

ปัจจุบันการฝากไฟล์บนโลกอินเตอร์เน็ตหรือที่เราเรียกว่าการฝากไฟล์กับเวบไซต์ประเภท Cloud service ได้รับความนิยมมากขึ้น  เพราะไม่จำเป็นต้องเสียค...