ปัญหา Microsoft office ขึ้นสถานะติดตั้งทุกครั้งที่เปิดใช้งาน

ไม่รู้ว่าทำอะไรพลาดไปขณะที่ติดตั้ง โปรแกรม Microsoft office 2013 ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของตน  เพราะทุกครั้งที่เปิดใช้งาน  ทั้ง Microsoft wor...