แก้ปัญหาการแจ้ง Illegal File Name ใน Format factory

                                       รุปแสดงหน้าต่างแจ้ง error ในโปรแกรม Format factory ไปได้ไฟล์เพลงคาราโอเกะจาก Youtube มา ตั้งใจใช้โป...