วิธีล็อกสูตรในแถวหรือคอลัมภ์ของ Google sheet

 การใช้งาน Google sheet และ Excel มีบางอย่างที่คล้ายๆ กัน สูตรที่ใช้ใน Google sheet ทำให้เราทำงานกับฐานข้อมูลง่ายขึ้น  แต่สำหรับการใช้งานสูตร หากเราคัดลอกสูตรมา บางอย่างอาจผิดพลาด หากสูตรที่ใช้ต้องมีการล็อกค่าไว้ในคอลัมภ์ใด คอลัมภ์หนึ่ง   หากเราต้องการล็อกสูตรที่คอลัมภ์หรือแถวใด แถวหนึ่ง  มีวิธีการล็อก เพียงแค่ในเครื่องหมายดอลล่าร์  $ ไว้หน้าคอลัมภ์และแถวที่ต้องการล็อก  จะทำให้สูตรทำงานได้ถูกต้อง  

จากสูตรจะใช้  =D2*$G$3  ให้ล็อกค่า G3 คงที่  ไม่ว่าจะคัดลอกสูตรไปเซลล์ใด  สูตรก็จะไม่เพี้ยนค่ะPrevious
Next Post »