แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ countif แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ countif แสดงบทความทั้งหมด

นับจำนวนคำ หรือข้อความ ใน Google sheet

 ทุกวันนี้อินเตอร์เน็ตใช้แพร่หลายทั่วโลก  และอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านมือถือ หรือ smartphone ได้รับความนิยมกันกันเป็นอย่างมาก  ...