แยกชื่อและนามสกุลใน Google sheet

 Google sheet เป็นเวบไซต์ฟรีที่ให้บริการจัดการระบบฐานข้อมูลได้แบบง่ายๆ  ดังเช่นวันนี้เป็นวิธีการในการแยกข้อความ โดยจะยกตัวอย่างการแยกชื่อและนามสกุลได้แบบแสนง่าย  ดังนี้ค่ะ


1 ครอบเลือก คอลัมภ์ที่ต้องการแยกชื่อนามสกุล  ไปที่แทบ Data > Split  text to columns


2. หลังจากนั้นจะขึ้นเมนู Separator ดังภาพด้านบน   เมื่อต้องการแยกชื่อและนามสกุลดังภาพด้านบน  ให้เลือกที่ Space เพื่อเป็นการแยกข้อความระหว่างกันโดยใช้ space คือช่องว่างในการแยก  หลังจากเลือก Space ก็จะได้ชื่อและนามสกุลแยกออกจากกันดังรูปด้านล่าง


ดูข้อมูลเพิ่มเติมPrevious
Next Post »