การใช้งาน Vlookup ข้ามชีท

การใช้งาน Vlookup ข้ามชีท

  การใช้คำสั่ง VLOOKUP เป็นเรื่องสำคัญในการจัดการข้อมูลในแอปพลิเคชันสเปรดชีต เมื่อเราต้องการค้นหาข้อมูลในชีทต่างๆ และนำมาใช้งานร่วมกัน เช่นก...