การใช้สแกนเนอร์ใน Microsoft office 2013

หลังจากดาวน์โหลดโปรแกรม Microsoft office 2013 มาใช้ จึงพบปัญหาว่าไม่สามารถหาเมนูแทรก รูปภาพเพื่อใช้งาน Scanner ได้ เช่นเดียวกันกับ Microsoft...

แก้ปัญหาข้อความ flash plyer is older ในโปรแกรม Wondershare quizcreator

ช่วงนี้กำลังเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมสร้างแบบทดสอบออนไลน์อย่างจริงจัง  กะว่า จะทำออนไลน์ไว้ให้เด็ก ๆ ได้ฝึกเรียนรู้   แต่เมื่อย้อนกลับไปศึกษา...