แปลภาษาใน Google sheet

ไปเรียนรู้การใช้งาน Google sheet มาค่ะ เพราะว่าจะมาใช้เขียนแอพใน appsheet วันนี้จึงได้เรียนรู้วิธีการแปลภาษาใน Google sheet เพื่อมาบันทึกไว้...