นับจำนวนคำ หรือข้อความ ใน Google sheet

 ทุกวันนี้อินเตอร์เน็ตใช้แพร่หลายทั่วโลก  และอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านมือถือ หรือ smartphone ได้รับความนิยมกันกันเป็นอย่างมาก   ดังนั้นการใช้งานต่างๆ ผ่านอินเตอร์เน็ตก็เช่นเดียวกัน   การใช้งานเป็นฐานข้อมูล  ก็มักใช้บริการแบบ Cloud เป็นส่วนใหญ่  วันนี้เอาวิธีใช้งานแบบออนไลน์ในระบบ Cloud ของ Google คือ Google sheet ที่มักใช้เป็นฐานข้อมูล ( Database) 

        หากต้องการจะนับข้อความเฉพาะที่ต้องการ ใน Google sheet  เราจะใช้คำสั่งในการนับนั่งคือ Countif 

1. นับจำนวนคำในเซลล์ที่ต้องการ  =countif(D4:D17,D5)

2. นับจำนวนคำหรือข้อความเฉพาะที่ต้องการ  ให้ระบุข้อความนั้นๆ ในสูตร โดยใช้คำสั่ง Countif เช่นเดียวกันให้สัญญลักษณ์  " " ใน Google sheet หมายถึงสิ่งที่อยู่ใน เครื่องหมายคำพูดหมายถึงข้อความ


 

 =countif(D4:D17,"อาเลา")

 3.นับจำนวนคำหรือข้อความที่ไม่ใช่คำที่ต้องการ  โดยใช้เครื่องหมาย <>  ซึ่งใน Google sheet หมายถึงไม่เท่ากับ 


=countif(D4:D17,"<>อาเลา") 

 4. นับจำนวนคำหรือข้อความที่ต้องการ  ไม่ว่าคำหรือข้อความนั้นจะอยู่ในส่วนใดของเซลล์  โดยใช้คำสั่งดอกจัน * *  หมายถึงสิ่งที่อยู่ภายในดอกจันเป็นสัญลักษณ์ที่ต้องการนับนั่งเอง


=countif(C4:C15,"*หญิง*")

 

 

Previous
Next Post »