การตั้งค่าการ update ใน Windows 7

มีเพื่อนท่านหนึ่งสอบถามถึงวิธีการยกเลิกการอัพเดทระบบปฏิบัติการ Windows 7 กับดิฉัน ด้วยสาเหตุบอกว่ารำคาญไอคอนที่ขึ้นมาแจ้งบ่อย ๆ  และอินเตอร์เน็ตที่ใช้ก็ใช่ก็ไม่เร็วพอที่จะดาวน์โหลดและอัพเดทได้ทันท่วงที  ทำให้การใช้งานคอมพิวเตอร์ช้าและอืดไปด้วย  ดังนั้นจึงอยากยกเลิกไม่ต้องอัพเดทโดยอัตโนมัติ   ดิฉันจึงได้แนะนำไป  วันนี้จึงเก็บความรู้เรื่อง การตั้งค่าการอัพเดท update ระบบปฏิบัติการ Windows 7 มาแชร์บนเวบบล็อกค่ะ

ยกเลิการอัพเดทใน win7

                                  รูปที่ 1

ขั้นตอนในการตั้งค่าการอัพเดท win7 มีขั้นตอนดังนี้

1.คลิ๊กปุ่ม start ใน Taskbar เลื่อนมาที่ Control panel ดังรูปที่ 1

ระบบปฏิบัติการ win7

                                      รุปที่ 2  หน้าต่าง Control  panel

 

2.จะปรากฏหน้าต่างของ Control panel  ให้คลิ๊กเลือก system ดังรูปที่ 2

บทความคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ win 7

                                        รุปที่ 3 หน้าต่าง system

3.หน้าต่าง system ปรากฏขึ้น  เลื่อนมาด้านล่างจะเจอเมนู Windows update ให้คลิ๊กที่ Windows update

ตั้งค่าคอมพิวเตอร์ให้ยกเลิกอัพเดท

                                         รูปที่ 4 หน้าต่าง Windows update

4. หน้าต่างการปรับแต่ง Windows update จะปรากฏขึ้น ดูเมนู ซ้ายมือ จะเจอ Change settings สำหรับการปรับแต่งหรือเปลี่ยนค่าการอัพเดท Windows 7 ให้คลิ๊กที่ Change settings

ตั้งค่าคอมพิวเตอร์ให้ยกเลิกอัพเดท win7

                                                รุปที่ 5 เปลี่ยนการตั้งค่าให้อัพเดทระบบปฏิบัติการ win7

5.ปรับเปลี่ยนการอัพเดท  โดยคลิีกเลือก ที่เมนู Important update   ตั้งค่าการอัพเดทใน Windows 7 ตามที่เราต้องการโดย

Never check for updates (not recommended)   เมื่อไม่ต้องการให้ windows 7 อัพเดทโดยอัตโนมัติ

Install updates automatically ( recommended )  ให้เช็คการอัพเดทและติดตั้งโดยอัตโนมัติ

Download updates but let me choose whether to install them  ให้ดาวน์โหลดการอัพเดทโดยอัตโนมัติ  แต่ต้องได้รับอนุญาติก่อนการติดตั้ง

Check for update but let me choose  whether to download and install  them ให้ทำการตรวจสอบการอัพเดท  แต่ต้องได้รับการอนุญาติในการดาวน์โหลดและติดตั้ง

เสร็จการตั้งค่าแล้วคลิ๊ก OK ก็เป็นอันเสร็จวิธีการตั้งค่าให้การอัพเดทระบบปฏิบัติการ Windows 7 โดยอัตโนมัติเรีียบร้อยค่ะ

Previous
Next Post »