การใช้งานโปรแกรม Flip Album

flib-album

โปรแกรม Flip album เป็นโปรแกรมที่สามารถสร้าง E-book ที่สามารถแทรกได้ทั้งภาพ เสียง ซึ่งอาจเรียกว่า สื่อประเภท Interactive ได้อีกทาง ทั้งยังสามารถนำเสนอออนไลน์บนอินเตอร์เน้ตได้โดยง่าย  วิธีการใช้งานไม่ยากจนเกินไป  ได้รับนิยมในการสร้างสื่อสำหรับเด็กในวงการศึกษา  บางคนเอามาสร้างเป็น album ภาพ สำหรับเก็บภาพความทรงจำดี ๆแล้วแทรกเพลงลงไปด้วย  โปรแกรม Flib album มีวิธีการใช้งานไม่ยากนัก   ดาวน์โปรแกรม  Flip album,   ดาวน์โหลดเอกสารวิธีการใช้งานโปรแกรม  Flip album

Previous
Next Post »