การค้นหาภาพฟรี ที่สามารถนำมาใช้งานได้โดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย Google


วันนี้เก็บเอาวิธีค้นภาพ Free  images ด้วย Google ที่ สามารถกรองให้ค้นหารูปภาพเพื่อแสดงผลเฉพาะภาพที่ตรงตามเงื่อนไข คือ  สามารถนำไปใช้  แบ่งปัน และแก้ไข ได้แม้ในการค้า  พาณิชย์  โดยไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์แต่อย่างใด  ซึ่งวิธีการค้นหาก็ไม่ยากเลย  ลองเข้าไปใช้งานกันดูค่ะ
วิธีการค้นหารูป ฟรี ที่ ไม่มีการแจ้งลิขสิทธิ์( No copyright) ด้วย Google มีวิธีการง่าย ๆ ดังนี้ค่ะ

ค้นหาภาพฟรีในอินเตอร์เน็ต
                                                    รุปที่ 1  แสดงเมนูการค้นหารูปใน Google
1. เปิดหน้าหลัก Google ขึ้นมา คลิ๊กที่ค้นรูป  แล้วพิมพ์ข้อความที่เป็นข้อความสำคัญ( keyword) ที่ใช้ในการค้นหาภาพเสร็จแล้วคลิ๊ก Enter
ค้นหาภาพฟรีในอินเตอร์เน็ต
                                         รูปที่ 2 เมนูการค้นหาภาพขั้นสูง
2. จะพบรูปภาพที่มี ตำค้น (keyword ) เดียวกับที่เราต้องการค้นหาขึ้นมา คลิ๊กขวา มือของ เมนูการค้นหา คลิ๊กที่การค้นหาขั้นสูง  หรือ คลิ๊ก ไปที่  Advance search
free image from google
                             รูปที่ 3 หน้าต่างแสดงการตั้งเงื่อนไขการค้นหาภาพขั้นสูง
3. จะปรากฏหน้า การค้นหาขั้นสูงขึ้นมา ให้เติม keyword ที่ใช้สำหรับการค้นหารูปภาพ ตามที่เราต้องหาเลื่อน เคอร์เซอร์ไปที่  เมนูท้ายสุดใน page นี้คือ ตัวเลือกการใช้งาน  ให้คลิ๊กเปลียนสิทธิ์ในการใช้งาน
find image
                    รูปทีี่ 4 การกำหนดเงื่อนไขให้สามารถกรองแสดงผลเฉพาะภาพฟรี
4. เปลี่ยนเป็น สิทธิ์ในการนำไปใช้  แบ่งปัน หรือแก้ไขได้ฟรีแม้ในเชิงพาณิชย์  เสร็จแล้ว ค้นหาขั้นสูงได้เลย
การค้นหารูปภาพที่สามารถนำมาทำซ้ำในเชิงพาณิชย
              รูปที่ 5  ผลจากการสร้างเงื่อนไขในการค้นหาขั้นสูงใน Google
5. รอสักครู่จะปรากฏการค้นหา ที่ม่ีข้อความแจ้งว่า ติดป้ายกำกับว่าสามารถนำไปใช้งานซ้ำในเชิงพาณิชย์และแก้ไขได้  เลือกบันทึกเก็บไว้ใช้งานได้เลย
ทั้งหมดนี้เป็นการใช้งานการค้นหาขั้นสูง Advance search เพื่อค้นหารูปภาพฟรีบนโลกอินเตอร์เน็ต โดยสามารถนำรูปภาพที่ค้นเจอ มาใช้งานในการแบ่งปัน แก้ไข หรือใช้ซ้ำในเชิงพาณิชย์ได้  ฟรี ๆ ค่ะ

Previous
Next Post »