แปลงไฟล์วีดีโอจาก Youtube เป็นไฟล์เสียง mp3 ด้วย Freeware Format factory

เคยแนะนำการแปลงไฟล์แบบ mp3 จาก Youtube แบบออนไลน์ มาแล้ว  วันนี้ขอมานำเสนอการแปลงไฟล์จากวีดีโอใน Youtube เป็น mp3 ด้วยฟรีแวร์  Format factory สำหรับเพื่อนท่านใดยังนิยมการแปลงไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของตนกันอยู่ค่ะ  ที่แนะนำโปรแกรม Format factory ในการแปลงฟล์ วีดีโอจาก Youtube เป็น mp3 เพราะว่า  เป็นฟรีแวร์ที่ใช้งานง่าย  ไม่เชื่อต้องตามมาดูกันค่ะ

แปลงไฟล์ video เป็นไฟล์เพลง mp3

           รูปที่ 1  แสดงเมนู ทั้งหมดไปยัง mp3

ขั้นตอนที่ 1 ให้เปิดโปรแกรม Format factory แล้วคลิีกที่เมนูเสียง แล้วคลิ๊กที่  ทั้งหมดไปยัง mp3  ดังรูปที่ 1 ค่ะ

การใช้งานโปรแกรม Format factory แปลงไฟล์ mp3

       รูปที่ 2 หน้าต่างการเพิ่มแฟ้มข้อมูลวีดีโอที่ต้องการแปลง

ขั้นตอนที่ 2 จะปรากฏหน้าต่างสำหรับเพิ่มไฟลืวีดีโอจาก Youtube เป็น mp3  โดยให้คลิีกที่ เพิ่มแฟ้ม นั่นก็คือ Video  ที่ต้องการแปลงไฟล์เป็น mp3

การใช้งานโปรแกรม Format factory

            รูปที่ 3 แสดงสถานะของแฟ้มวีดีโอที่เพิ่มไว้สำหรับการแปลง

ให้เลือกไฟล์วีดีโอจาก Youtube ที่ต้องการจะแปลงเป้ม mp3  หลังการเพิ่มชือ่ไฟล์แล้ว จะปรากฏชื่อและแหล่งเก็บไฟล์ Video ที่ต้องการแปลงในแถบสถานะกึ่งกลางโปรแกรม

เลือกแหล่งเก็บไฟล์ให้กับ output

          รูปที่ 4 แสดงการเลือกแหล่งเก็บไฟล์ mp3 ที่เป็น output

3. เลือกแหล่งโฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บไฟล์ mp3 ที่ผ่านการแปลงแล้ว หรือก็คือ Output   โดยคลิ๊กที่ เรียกดู  หลังจากเลือกโฟลเดอร์แหล่งที่เก็บไฟล์ได้แล้วคลิ๊ก ตกลง  หากใครไม่ต้องการเปลี่ยนแหล่งเก็บไฟล์ก็ได้  โดย Output หลังการแปลงเป็น mp3 จากรูปที่ 4 จะอยู่ที่ โฟลเดอร์ FFoutput

เก็บไฟล์ output

           รูปที่ 5  แสดงขั้นตอนการเพิ่มไฟล์และเลือกแหล่งจัดเก็บ

4. หลังการเพิ่มแฟ้ม Video สำหรับแปลงเป็น mp3 แล้ว และ เลือกแหล่งเก็บไฟล์ข้อมูลดังกล่าวเสร็จสิ้น  ให้คลิีก ตกลง เพื่อกลับไปยังหน้าต่างการแปลงไฟล์

 

c

        รูปที่ 6  แสดงการคลิ๊กเริ่มเพื่อทำการแปลงไฟล์ video เป็น mp3

5. เริ่มทำการแปลงไฟล์ วีดีโอ เป็น mp3 ด้วยโปรแกรม Format factory ด้วยการคลิ๊กเริ่ม ดังรูปที่ 6

การใช้งานโปรแกรม Format factory

   รุปที่ 7 แสดงสถานะการเปิดแหล่งโฟลเดอร์ที่เก็บ ไฟล์ mp3 ที่ผ่านการแปลงเสร็จแล้ว

6. เมื่อเสร็จสิ้นการแปลงไฟล์จะมีสถานะ เสร็จสมบูรณ์ที่แถบสถานะของไฟล์วีดีโอนั้น  ๆ หากต้องการเปิดดูให้คลิ๊กขวา เลือกโฟลเดอร์แหล่งขาออก เพื่อเปิดไฟล์ mp3 นั้น ๆ ดูได้เลยค่ะ

Previous
Next Post »