ตั้งค่าให้บันทึกได้วันละครั้ง |AppSheet

 คำสั่งให้สามารถบันทึกได้วันละครั้ง   ใน AppSheet 

not(in([_this], select(Item[Name], not(in([Key], list([_thisrow].[Key]))))))

[Key] คือคอลัมภ์ที่เป็นคีย์หลักใน ฐานข้อมูล 

Item  คือชื่อตาราง หรือฐานข้อมูล 

[Name] คือ คอลัมภ์ที่จะเลือกให้บันทึกใน แอพพลิเคชั่น 
Previous
Next Post »